Czy warto współpracować z parabankiem?kwi 3, 10:23

Współpraca z parabankami jest ryzykowna jedynie bez podstawowej wiedzy prawnej i ekonomicznej. Oczywiście nie musisz specjalizować się we wskazanych zagadnieniach, aby zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową na atrakcyjnych warunkach. Wystarczy zrozumienie podstaw podpisywania umów o chwilówki z prywatnymi firmami pożyczkowymi. W artykule otrzymasz zestaw najważniejszych czynników współpracy z parabankami.

Trendy na rynku pozabankowych pożyczek w kraju

Na krajowym rynku dominują duże podmioty pożyczkowe z przewagą zagranicznego kapitału. To przede wszystkim Provident. Firmy pożyczkowe obsługują klientów w formacie stacjonarnym, mobilnym, a najczęściej za pośrednictwem prostych paneli multimedialnych. Pożyczki internetowe to najtańszy rodzaj kredytu krótkoterminowego dostępny w parabankach ze względu na ograniczenie kosztów stałych prowadzenia działalności gospodarczych. Jaka jest główna różnica pomiędzy oceną kredytobiorcy przez bank detaliczny, a parabank? W sektorze pozabankowym agenci rozpatrują praktycznie każdy przypadek mocno indywidualnie, często w połączeniu z wywiadem środowiskowym. Oczywiście, jeżeli chodzi o większe kwoty umowy kredytowej. Standardowych chwilówek udziela się na zasadzie minimum formalności po potwierdzeniu dochodów. Wystarczy najczęściej przesłanie do parabanku wyciągu z ostatnich kilku miesięcy aktywności na rachunku bankowym. Decyzja o przydzieleniu pożyczki krótkoterminowej jest indywidualna. Nawet klient ze stosunkowo słabą zdolnością kredytową jest w stanie pozyskać dodatkowe pieniądze na przyzwoitych warunkach. Każdy parabank posiada własny system oceny wiarygodności pożyczkobiorców. Wystarczy zaciągnąć i spłacić w jednej instytucji kilka zobowiązań, aby wyrobić sobie lepsze warunki współpracy. Optymalizacja oprocentowania dla lojalnych kredytobiorców to popularna forma promocji.

Czynniki rozwoju sektora pozabankowego

Większość klientów zaciąga niewielkie pożyczki w parabankach na kwoty do 2000 złotych. Termin spłaty zobowiązania to najczęściej kilka tygodni. W parabankach internetowych znajdziesz panel przedłużenia spłaty zobowiązania, np. o kolejny tydzień, czy miesiąc. Na początku bez opłaty, ale przy kolejnych problemach z płynnością na pewno dopłacisz. Przy współpracy z parabankami warto uważać na opłaty dodatkowe. Podstawowe opłaty parabank podaje do publicznej wiadomości zgodnie z uwarunkowaniami ustawy o kredycie konsumenckim. Parabanki monitoruje częściowo Komisja Nadzoru Finansowego, a nad problemem lichwiarskich pożyczek pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości (według aktualnych informacji). Dzięki temu coraz więcej osób podejmuje współpracę z parabankami, zamiast z bankami detalicznymi ze względu na ograniczenie formalności.

Jakich opłat dodatkowych warto unikać w parabankach?

Koszty zobowiązania podnosi w parabankach opłata za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę krótkoterminową, ewentualny dojazd do klienta z gotówką, wywiad środowiskowy, inne opłaty manipulacyjne. Przed zgłoszeniem się do konkretnego parabanku przestudiuj dokładnie regulaminy usługi pod kątem zastosowania klauzul niedozwolonych. Parabanki udzielają obecnie kredytów krótkoterminowych do sumy kilku miliardów złotych rocznie, a zatem na brak klientów na pewno nie narzekają. Na sektor pozabankowy wpływa podatek bankowy, nowe regulacje prawne, mała wiedza klientów, wzmożone kontrole prawne, a także nieuczciwe, lichwiarskie praktyki podpisywania umów kredytowych. Mała pożyczka w uczciwym parabanku to jednak najlepsze uzupełnienie budżetu gospodarstwa domowego.