Co zrobić w przypadku problemów ze spłatą kredytu?sty 10, 13:41

Zobowiązania finansowe to zawsze potencjalny problem dla każdego budżetu gospodarstwa domowego. Występowanie kłopotów ze spłatą kredytów gotówkowych to bardzo popularny czynnik. Co w takim przypadku zrobić? Jak reagować, kiedy po prostu nie jesteś w stanie regulować bieżących zobowiązań ekonomicznych, jak rozmawiać z bankiem, jakie zasady profilaktyczne stosować, aby po prostu nie narazić się na utratę majątku trwałego? W artykule poznasz najważniejsze zasady zapobiegania kryzysom ekonomicznym po podpisaniu umowy o kredyt gotówkowy.

Działania zmierzające do poprawy twojej relacji z pożyczkodawcą

Występowanie problemów ze spłatą kredytu gotówkowego to po prostu norma spotykana w bankach detalicznych oraz parabankach. Banki detaliczne są nastawione z reguły na większą pomoc w spłacie długoterminowych rat. Zdarza się natomiast, że parabanki nieuczciwym klientom nie pozwalają podejmować dodatkowych czynności naprawczych i tutaj pojawia się problem. Ze spłatą kredytu gotówkowego należy uważać z prostego powodu. Bank detaliczny oraz parabank jest w stanie zgodnie z prawem rozwiązać umowę ze złym klientem i nakazać mu spłatę całości kapitału wraz z odsetkami. Można sobie wyobrazić, że w takim przypadku kredytobiorca ma nikłe szanse na uregulowanie zobowiązań w krótkim terminie. Co się dzieje w takim przypadku? Po prostu komornik licytuje praktycznie cały majątek trwały. Taka sytuacja występuje nawet przy niewielkich kredytach gotówkowych. Jakie zatem czynności naprawcze warto podejmować? Koniecznie zwróć uwagę na to, czy w ofercie bank lub parabank pozwala, np. na miesiąc przełożenia spłaty rat. Większość parabanków posiada takie funkcje. W bankach odkryjesz również inne narzędzie, a mianowicie wakacje kredytowe. To bardzo dobra perspektywa, ponieważ wakacje kredytowe pozwalają zaniechania spłaty rat nawet do kilku miesięcy. W tym okresie masz szansę znalezienia nowej pracy czy po prostu uregulowania zaległości w inny sposób.

A co z refinansowaniem kredytu gotówkowego?

Jeżeli masz umowę kredytową podpisaną na kilka lub kilkanaście lat warto pomyśleć o poszukiwaniu kredytów refinansowanych. Co to oznacza? To po prostu kredyt na spłatę innych kredytów, często znacznie tańszy. Wszystko zależy od wysokości stóp procentowych, przy których zaciągałeś dotychczasową umowę kredytową. Najlepiej oczywiście przewidywać wszystkie problemy związane ze spłatą kredytów gotówkowych, ponieważ praktycznie nigdy nie wiesz czy pożyczkodawca przychyli się do twoich wniosków o odroczenie rat.