Jakie są rodzaje kredytów gotówkowych.wrz 28, 10:36

Zacznijmy od tego czym w ogóle jest kredyt. Kredyt jest zawsze zawierany na podstawie umowy kredytowej pomiędzy kredytodawcą, a kredytobiorcą. Kredytobiorcą może być osoba fizyczna, instytucja, przedsiębiorca. Umowa kredytowa zawierana jest z bankiem. To właśnie odróżnia pożyczkę od kredytu, bowiem kredyt gotówkowy zawsze będzie udzielany przez instytucję bankową. W umowie kredytowej powinny się znaleźć takie ważne zapisy jak: okres czasu na jaki zwierana jest umowa kredytowa, na jaki cel zostaną przeznaczone pieniądze z kredytu, wysokość oprocentowania, wysokość prowizji, Informacje na temat wcześniejszej możliwości rozwiązania umowy kredytowej, zabezpieczenie udzielonego kredytu. Istotny jest także zapis w jakiej formie kredytobiorca otrzyma pieniądze z kredytu gotówkowego, może to być na przykład przelew na rachunek bankowy, bądź też wypłata gotówki w kasie bankowej.

Kredyty dla osób indywidualnych można podzielić na kilka typów.

Pierwszym rodzajem kredytu jest kredyt konsolidacyjny. Tego typu kredyt polega na tym, że w jednym kredycie gotówkowym łączy się istniejące już zobowiązania wobec jednego, lub wielu banków. Takim to sposobem zamiast kilku rat można spłacać jedną ratę. Następnym rodzajem kredytu gotówkowego jest kredyt budowlany, ten kredyt jak sama nazwa wskazuje jest przeznaczony na budowę domu, remont domu, remont mieszkania, zakup działki budowlanej. Z kolei kredyt hipoteczny to kredyt w którym zastaw stanowi budynek na który został zaciągnięty kredyt. Kolejnym rodzajem kredytu gotówkowego jest kredyt odnawialny, jest to wygodna forma udzielania kredytu, ponieważ mamy z góry przyznany limit kredytowy ustanowiony przez bank po spłaceniu którego limit kredytowy odnawia się i znów możemy korzystać z gotówki. Można także korzystać ze zwykłego kredytu gotówkowego udzielanego przez bank, a wypłacanego w gotowce bez potrzeby określania na jaki cel kredyt gotówkowy ma być przeznaczony. Jeszcze kolejnym typem kredytu gotówkowego jest kredyt konsumencki. Tego typu kredyt może zostać przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny. Ten rodzaj kredytu udzielany jest w niewielkich kwotach, zazwyczaj są to kwoty nie przewyższające sumy dziesięć tysięcy złotych. Zasady udzielania kredytu konsumenckiego reguluje specjalna ustawa. Osoba decydująca się na ten rodzaj kredytu ma czas i możliwość odstąpienia od umowy kredytowej. Uzyskanie kredytu gotówkowego zależy od zdolności kredytowej. Banki przy wyższych kwotach kredytu gotówkowego zazwyczaj żądają zabezpieczenia spłaty kredytu.