Porównanie produktów inwestycyjnychsie 5, 12:44

Konto czy lokata

Zarówno konto jak i lokata to produkty inwestycyjne, dzięki którym można zaoszczędzić środki finansowe wykorzystując odpowiednie oprocentowanie, ale różnią się między sobą podstawowymi elementami.

W przypadku konta oszczędnościowego możliwość wpłat pieniędzy obowiązuje w czasie obowiązywania umowy z bankiem. Najczęściej taka umowa na charakter nieokreślony. Wybierając konto oszczędnościowe można oczekiwać, że w dowolnym momencie umowa może zostać zakończona. Środki, które znajdują się na takim koncie podlegają wypłacie bez utraty odsetek. Jeśli natomiast klienci nie decydują się zrywać umowy mogą oni liczyć na to, że można dysponować pieniędzmi w trakcie obowiązywania umowy. Lokata jest produktem bardziej stałym, to znaczy, że nie można ich wypłacać w trakcie obowiązywania umowy, a jeśli do tego dojdzie grozi to utratą odsetek. Kolejna różnica dotyczy odsetek, które w przypadku konta oszczędnościowego jest zmienne i może być naliczane kwartalnie,dziennie lub miesięcznie.

Porównanie funduszu inwestycyjnego i lokaty

Fundusz inwestycyjny to produkt finansowy, który umożliwia gromadzenie kapitału poprzez wspólne lokowanie środków finansowych przez osoby, klientów takiego funduszu. Wyróżniamy fundusze otwarte jak i zamknięte. Lokaty są dużo bezpieczniejsze od funduszy i posiadają zabezpieczenia państwowe, które gwarantują ochronę środków finansowych nawet w przypadku upadku instytucji finansowej. Lokaty to produkty, których zyski zależne są od sytuacji na rynku finansowym, dlatego klienci po zakończeniu obowiązywania fundusze mogą nawet napotkać na straty finansowe, które czasem mogą być bardzo bolesne. Lokata natomiast może zostać pomniejszona o odsetki, które traci się w momencie zerwania umowy z bankiem. Jeśli dojdzie do zerwania funduszu inwestycyjnego bank może dodatkowo naliczyć opłaty manipulacyjne.

Porównanie obligacji, a lokat.

Obligacje polegają na nabyciu papierów wartościowych, a pieniądze pochodzące z ich zainwestowania są własnością emitenta. Dzięki temu możliwy jest znacznie większy zysk niż ten pochodzący z odsetek. Środki będące na lokacie są własnością klienta. Bezpieczeństwo środków znajdujących się na lokacie gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, natomiast obligacje nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia dla środków finansowych. Środki znajdujące się na lokacie są własnością klienta. Proces odzyskania pieniędzy w przypadku obligacji dotyczy procedury upadłościowej, a to wymaga czasu i odpowiedniej ilości osób.

Podsumowując produkty inwestycyjne różnią się między sobą okresem na jaki wpłacane są środki finansowe, ryzykiem i oprocentowaniem. Fundusze i obligacje to produkty raczej długoterminowe obarczone dość wysokim ryzykiem finansowym. Lokata i konto oszczędnościowe zakładane jest przeważnie na okres od kilku miesięcy do kilku lat i tutaj można liczyć na stałe zyski, które choć często niewielkie są gwarantowane, co daje pewność, że ulokowane środki będą dobrze zainwestowane.