Lokaty terminowe – na co zwracać szczególną uwagę?paź 22, 12:32

Nawet w środowisku o niskim oprocentowaniu lokaty terminowe są popularną formą inwestycji. Można też zauważyć coraz więcej osób porównujących oprocentowanie lokat terminowych w ciągu ostatnich miesięcy. Ale czy są jakieś pułapki w odniesieniu do lokat terminowych, o których warto wiedzieć? Jest wiele takich kruczków, dlatego odwiedź niezwłocznie www.moneymaker.com.pl.

Pomimo niskich oficjalnych stóp procentowych depozyty terminowe są nadal przychylne wyłącznie ostrożnym inwestorom. Chociaż depozyty terminowe są postrzegane jako bezpieczna i przewidywalna klasa aktywów, depozyt terminowy to coś więcej niż tylko stopa procentowa. Zwłaszcza w środowisku o niskich stawkach, „realna” stawka, którą zarabiasz, może zostać obniżona przez szereg innych kosztów. W tym miejscu przedstawiamy kilka kluczowych punktów, o których należy pamiętać przed dokonaniem depozytu terminowego.

Lokata terminowa: koszty wcześniejszego wyjścia

Lokata terminowa to inwestycja gotówkowa utrzymywana w instytucji finansowej – banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – za uzgodnioną stopę procentową przez określony czas, zwaną terminem. Oznacza to, że podpisujesz umowę zgadzającą się, że mogą zablokować pieniądze na ten okres. Ale – co jeśli nagle potrzebujesz dostępu do środków?

Ważne jest, aby zapytać, czy możesz uzyskać dostęp do pieniędzy przed końcem wybranego okresu. Nikt nie planuje złapać się w nagłej sytuacji, ale czasami tak się dzieje i może być konieczne ponowne wykorzystanie inwestycji przed upływem terminu. W takim przypadku Twoja instytucja finansowa może obciążyć Cię „przedpłatą” lub opłatą za wcześniejszą wypłatę, która może stanowić znaczną karę.

Czy aby ubiegać się o lokatę terminową, musisz otworzyć dodatkowe konto?

W celu skorzystania z niektórych lokat terminowych instytucja finansowa oferująca inwestycję może wymagać również otwarcia rachunku depozytowego. Jeśli tak jest, sprawdź, jakie będą koszty. Wszelkie bieżące opłaty za prowadzenie rachunku związane z tym dodatkowym rachunkiem depozytowym będą wpływać na rzeczywistą stopę procentową, jaką przyciąga Twoja lokata terminowa.

Lokata terminowa: Automatyczne odnowienie

Automatyczne odnowienie inwestycji może być częstą pułapką depozytów terminowych, zwłaszcza jeśli założymy, że Twoje pieniądze zostaną automatycznie odnowione na podobną stopę procentową. Jest to więc kolejna z kilku rzeczy, którymi warto bliżej się zainteresować, aby mieć pewność, że inwestycja w lokatę terminową – będzie tym, czego oczekujemy: mądrą inwestycją, a nie finansową pułapką.