Konsekwencje niezwrócenia pożyczki i koszty chwilóweklut 26, 13:21

Niejednokrotnie pożyczkodawca nie może ze stuprocentową skutecznością potwierdzić, że klient będzie w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Zdarza się, że nawet bezpłatnie otrzymana chwilówka okazuje się trudna do spłaty po trzydziestu dniach od jej zaciągnięcia.

Monity

Jeśli klienci nie dokonują spłaty pożyczek w terminie, firmy pożyczkowe wysyłają specjalne monity przypominające, wzywające do zapłaty w określonym terminie. Mogą to zrobić kilkukrotnie, a gdy to nie pomaga sprawę przekazują do windykacji. Płatne monity często przekonują klienta do tego, aby ten jak najszybciej zdecydował się opłacić zaległe należności. Jeśli windykacja nie przynosi spodziewanego rezultatu konieczne staje przekazanie sprawy do sądu.

Sprawa sądowa

Sąd właściwy do rozpatrzenia sprawy dotyczącej niespłacania zaciągniętego zobowiązania wydaje nakaz egzekucji długu. Zajmuje się tym komornik, który może nabyć prawa do zajęcia konta dłużnika, lub dokonać licytacji mienia osoby zadłużonej. Tego typu sprawy często sporo kosztują, więc koszty sądowe i egzekucji należy uiścić po stronie dłużnika. Może też tak być, że koszty przekraczają kwotę zadłużenia, co już staje się sporym problemem dla dłużnika. Tego typu podobne zobowiązania trwają nierzadko około roku, więc to już jest dość długi okres czasu. Jak zwykle też dużo jest uzależnione od tego, jak bardzo firmie pożyczkowej zależy na spłacie długu i kiedy do tego ma dojść, szybciej czy później.

Konsekwencje

Niespłacanie należności firmie pożyczkowej może powodować poważne konsekwencje nie tylko ze strony firmy windykacyjnej, ale również ze strony pożyczkodawcy. Przede wszystkim klient od razu traci prawo skorzystania z bezpłatnej pożyczki, obciążanie monitami, które trzeba opłacić, odsetki karne od długu, naliczenie dodatkowych kosztów z tytułu przeprowadzonej rozprawy sądowej i czynności komorniczych. Bardzo źle może wpłynąć na zdolność kredytową i wiarygodność jako klient informacja o negatywnym wpisie w BIK i bazach informacji gospodarczej. Utrudnia to w sposób bardzo wyraźny możliwość zapożyczenia w innych firmach. Najbardziej przykrym momentem w sytuacji niespłacania należności jest sama egzekucja długu z konta lub majątku dłużnika przez osobę windykującą jak komornik.